Leaning Against Architecture

Emancipated: first generation of women architects in Slovakia, exhibitionEmancipované: prvá generácia architektiek na Slovensku, výstavaFoyer FA STU, 8. decembra 2015 – 15. januára 2016Kurátorka výstavy: Henrieta Moravcíková, fotografie: Olja Triaška Stefanovic, výtvarné riešenie: Laura Pastoreková, architektonické riešenie: Martin ZaicekVýstavu podporili: Ministerstvo kultúry SR, Fakulta architektúry STU, Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV