A_U_1-2_2022_11_haberlandova

The Orient on the Danube

KOMORA, Pavol, 2021. MEDZINÁRODNÝ DUNAJSKÝ
VEĽTRH V BRATISLAVE 1921 – 1942
[THE INTERNATIONAL DANUBE TRADE FAIR IN BRATISLAVA 1921 – 1941]
BRATISLAVA: SLOVAK
NATIONAL MUSEUM – MUSEUM OF
HISTORY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Download PDF