Emancipated: First Generation of Women Architects in Slovakia Exhibition Space at the Time of the Opening

Photo: Tomáš Krištek

Leaning Against Architecture

Emancipated: first generation of women architects in Slovakia, exhibition
Emancipované: prvá generácia architektiek na Slovensku, výstava
Foyer FA STU, 8. decembra 2015 – 15. januára 2016
Kurátorka výstavy: Henrieta Moravcíková, fotografie: Olja Triaška Stefanovic, výtvarné riešenie: Laura Pastoreková, architektonické riešenie: Martin Zaicek
Výstavu podporili: Ministerstvo kultúry SR, Fakulta architektúry STU, Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Download PDF