A&U, LI, 2017, 1-2

2 – 15

Lucie Doleželová, Milan Macoun
KAM KRÁČÍ FRANCOUZSKÝ URBANISMUS ? PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE VELKÝCH PROJEKTŮ S ÚČASTÍ PRIVÁTNÍCH DEVELOPERŮ

16 – 29

Kornélia Kissfazekas
PREMENY MESTSKÝCH CENTIER V ÉRE ŠTÁTNEHO SOCIALIZMU – PROCESY A PARADIGMY V URBANISTICKOM NAVRHOVANÍ

30 – 43

Henrieta Moravčíková, Éva Lovra, Laura Pastoreková
ČERVENÝ ALEBO MODRÝ? ZAČIATKY MODERNÉHO PLÁNOVANIA BRATISLAVY

44 – 63

Ljiljana Blagojević, Petar Cigić
PROBLEMATIKA BÝVANIA V ŠESŤDESIATYCH ROKOCH 20. STOROČIA V BELEHRADE: SPROSTREDKOVANIE INDIVIDUÁLNEHO A KOLEKTÍVNEHO

64 – 77

Carsten Hermann
VÝZVY KONZERVOVANIA OBYTNÝCH DOMOV Z POLOVICE 20. STOROČIA V PERIFÉRNOM ŠKÓTSKU TRI PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE MODERNISTICKÝCH STAVIEB TROJICE ŠKÓTSKYCH ARCHITEKTOV

78 – 93

Eszter Baku, Ágnes Gyetvainé Balogh, Adrienn Lepel, Martin Pilsitz
VYUŽITIE PRIEMYSLENÉHO DEDIČSTVA – TRANSFOMAČNÉ STANICE V BUDAPEŠTI

94 – 105

Hanneke Oosterhof
LOTTE STAM-BEESE (1903 – 1988) OD ENTWURFSARCHITEKTIN PO URBANISTKU

FORUM

106 – 115

Maroš Semančík
PRÍSTAVBA KEŽMARSKEJ ŠTÁTNEJ MEŠTIANSKEJ CHLAPČENSKEJ A VYŠŠEJ OBCHODNEJ ŠKOLY

RECENZIE

116 – 117

Nina Bartošová
PRIDELENÁ ARCHITEKTÚRE

118 – 120

Martin Dubiny
INDUSTRIÁL (BRATISLAVY) ROZLIČNÝMI POHĽADMI

121 – 122

Peter Szalay
NAŠA KNIHA BAUHAUSU