A&U talks: Praha a Bratislava mezi pozdním socialismem a kapitalismem

Galerie VI PER Praha, 19. 4. 2024

Jak vyprávět dramatický příběh metropolí středovýchodní Evropy na sklonku 20. století? Cestu zdejších měst od pozdního socialismu k restauraci kapitalismu můžeme rámovat jako příběh emancipace z područí rigidního centralistického plánování, nebo jako hledání východisek ze selhání modernistických utopií. Můžeme ale také hovořit o sebedestrukci urbanistické expertízy, vyprávět o postupném oslabení pozice architektů a zejména urbanistů, kteří vyklidili pole spontánnímu vývoji, laikům, politickým kompromisům a především neoliberální komodifikaci jako dominantnímu faktoru rozhodujícímu o vývoji měst v divokých devadesátých letech.

Aktuální tematické číslo časopisu Architektúra & urbanizmus se věnuje těmto a dalším otázkám. Editoři čísla Matěj Spurný a Petr Roubal z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, a Henrieta Moravčíková s Peter Szalayom z Oddelania architektúry Historického ústavu SAV, představí studie autorů a autorek z různých krajin středný Evropy a Balkánu uveřejněné v novém čísle časopisu. Především však budou diskutovat vlastní výzkumy transformace dvou hlavních měst bývalého Československa Prahy a Bratislavy.