aut-1

Research in Digital Era

Aktuálne vydanie časopisu Architektúra & urbanizmus mapuje vplyvy výpočtových technológii a digitalizácie architektonických nástrojov na súčasnú architektonickú prax a výskum (nielen) v strednej Európe. Editori čísla Imro Vaško a Shota Tsikoliya v predstavia spektrum výskumov a projektov, ktoré s a nezameriavajú len na možnosti použitia výpočtových nástrojov, ale ktoré by bez nich vôbec nemohli vzniknúť, či by prinajmenšom vyzerali úplne inak. V diskusii so šéfredaktorkou časopisu Henrietou Moravčíkovou sa pokúsia objasniť, ako súčasné poňatie sveta, ako otvoreného dynamického systému, mení architektonické uvažovanie. Dotknú sa otázok, ako napríklad, čo znamenajú v dnešnom architektonickom výskume a praxi otvorené systémy, mäkké systémy, generatívne procesy či bottom-up metódy a aký je ich potenciál pre rozšírenie poznania a riešenia reálnych výziev nášho sveta.